Σύνοψη
Τιμολόγηση
Σύνοψη
Τιμολόγηση
 
 

Η μεταφορά e-mails και αρχείων μπορεί να είναι μια δύσκολη και επισφαλής διαδικασία με τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων εάν δεν υπάρχει η ανάλογη γνώση και εμπειρία. 

Για αυτό και  οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της ΑELIOS αναλαμβάνουν για εσάς την μετάπτωση των mailboxes σας στο περιβάλλον  Office 365 που μόλις αποκτήσατε.

Ταυτόχρονα φροντίζουμε για την ρύθμιση και παραμετροποίηση του new Office 2013 ή 2016 σε ένα σταθμό εργασίας - και εφόσον περιλαμβάνονται στο πακέτο του Office 365 που αποκτήσατε - κάνουμε για εσάς την βασική ρύθμιση και παραμετροποίηση των Skype for Business & OneDrive.

Εσείς απλά αποκτήστε το license του Office 365. Τα υπόλοιπα αφήστε τα επάνω μας χρησιμοποιώντας ένα από τα πρόσθετα πακέτα υπηρεσιών Office 365 της AELIOS.

Τι περιλαμβάνει το AELIOS Mail Boxes Migration :

  • Ρύθμιση και παραμετροποίηση του new Office 2013 ή 2016  σε ένα σταθμό εργασίας ΄

  •  Μετάπτωση e -mail αρχείων έως 5GB στο Office 365

  • Βασική παραμετροποίηση Skype for Business & OneDrive 

H υπηρεσία εκτελείται remotely με τη χρήση  εργαλείου απομακρυσμένης πρόσβασης TeamViewer  και σε τηλεφωνική συνεννόηση  με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της AELIOS.

Σε περίπτωση  πολύ μεγάλων mailboxes - πάνω από 5GB  θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση 50 ( χρέωση ενός ακόμα  πακέτου χρήστη).Επιλογές Υποστήριξης
Τηλεφωνική Υποστήριξη:
Email Υποστήριξης:
Knowledge base URL:
Λεπτομέρειες Υποστήριξης
Τύπος Λογαριασμού
Χρήστης
50.0000000000
AELIOS Office 365 Mail Boxes Migration
50,00 € / Χρήστης