Προσαρμόστε την υπηρεσία σας
Υπολογισμός Τιμής
Εκτιμώμενη τιμή
63,90 € Server / month
Σύνοψη
Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη
Διαθέσιμα Πρόσθετα
Σύνοψη
Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη
Διαθέσιμα Πρόσθετα
 
 

Οι AELIOS Cloud Servers προσφέρονται για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός ιδιωτικού ή και δημόσιου Server.

Ο Cloud Server επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εύκολα τον εταιρικό τους Server στο Cloud της Aelios, να τον παραμετροποιούν και να τον προσαρμόζουν, όπως ακριβώς θα έκαναν και με οποιονδήποτε συμβατικό Server, και να τον διαχειρίζονται πανεύκολα, μέσω της ευέλικτης κατανομής πόρων και σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.  Και όλα αυτά με  κορυφαίο SLA 99,99% !


   
 

Διαχειριστείτε τον Server σας και τα λοιπά στοιχεία της υποδομής σας.
Το σύνολο της  υποδομής, περιλαμβανομένων του Server και άλλων υπηρεσιών, είναι εύκολα διαχειρίσιμη μέσα από ένα απλό interface, ενσωματωμένο στο ίδιο Storefront portal, που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να διαχειρίζονται τις παραγγελίες τους, τις συνδρομές τους και τα tickets υποστήριξης.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν απλές διαχειριστικές ενέργειες (όπως η επανεκκίνηση ή το κλείσιμο του server, ανάκτηση του password κα)  καθώς και να παρακολουθούν την χρήση των πόρων και την αποδοτικότητα του cloud server τους.

 
   
 

Παρακολουθήστε και ελέγξτε τους πόρους σας.
Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τους πόρους τους και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω της ενσωματωμένης υπηρεσίας Cloud Monitor, η οποία παρέχεται αυτόματα και παραμετροποιείται για κάθε cloud data center.

Το Cloud Monitor  μπορεί επίσης να αναβαθμιστεί για  να παρέχει ένα ξεχωριστό portal διαχείρισης, επιτρέποντας στο χρήστη να παραμετροποιεί προσαρμοσμένους αισθητήρες ελέγχου και ειδοποιήσεις.

Επιπλέον, εξελιγμένοι μηχανισμοί ελέγχου καταγράφουν και αναλύουν συνεχώς όλο το εμπλεκόμενο  hardware και τη δραστηριότητα του δικτύου  διασφαλίζοντας  ότι δεν γίνεται κατάχρηση των κοινών πόρων από άλλους χρήστες, αποτρέποντας το φαινόμενο του  noisy-neighbor αλλά και  πιθανά προβλήματα  «συμφόρησης»  στη χρήση  του αποθηκευτικού χώρου.

 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με μια Ματιά
Aναβάθμιση με Extra Services
Διαθέσιμα Λειτουργικά Συστήματα
Τεχνικές Προδιαγραφές Οπτικών Ινών
Αποθηκευτικός Χώρος Υψηλής Απόδοσης
AELIOS Cloud Monitor and Management
Βασικά Χαρακτηριστικά Προίόντος


Λεπτομέρειες Υποστήριξης

AELIOS Cloud Servers comes with a FREE Starter Support plan, to cover your possible troubleshooting and information needs and demands.

The out of the box Free Starter Support plan includes:

  • Support: 8 hrs x 5 Days 
  • Contact support via emailsupport@aelios.eu
  • Response Time: 1 business day
  • Monthly Support Tickets: 5
  • Online Ticket Summaries: 1
This is the image of the product with name Cloud Server Additional CPU Core
Cloud Server Additional CPU Core
13,30 € / month
Add extra CPUs to your Cloud Server
This is the image of the product with name Cloud Server Additional IOPS (400)
Cloud Server Additional IOPS (400)
12,10 € / month
Add IOPS to your Cloud Server
This is the image of the product with name Cloud Server Additional RAM (1GB)
Cloud Server Additional RAM (1GB)
6,60 € / month
Add GBs of RAM to your Cloud Server
This is the image of the product with name Cloud Server Additional Storage (10GB)
Cloud Server Additional Storage (10GB)
2,90 € / month
Cloud Server Additional Storage (10GB)
Θα σας ενδιέφεραν επίσης
  • Προσαρμογή
    Δοκιμή