Προσαρμόστε την υπηρεσία σας
Υπολογισμός Τιμής
Εκτιμώμενη τιμή
0,00 € Server / month
Σύνοψη
Χαρακτηριστικά
Διαθέσιμα Πρόσθετα
Σύνοψη
Χαρακτηριστικά
Διαθέσιμα Πρόσθετα
 
 
 AELIOS Cloud VPS
 

AELIOS Cloud VPSs are virtualized on-demand servers, designed to behave just like physical servers, so they are a breeze to work with.  

A Cloud Virtual Private Server is the quickest and most cost-effective way to get your websites and applications online. All sorts of sites and apps are supported, such as blogs, e-shops, business applications and even more demanding, database-driven ones. AELIOS Cloud VPS solutions offer developers, designers and businesses the required performance, stability and scalability to successfully run their websites and applications.

Best suited for:

Companies that need to start out quickly on a conservative budget, yet, retain full flexibility of scaling up, as future needs grow.

 
 
 
 
 
 
 
 

Why AELIOS VPS:

Ready within 15’ upon ordering. Day or night.

AELIOS VPS’ resources are pre-allocated to each different virtual machine, providing the ultimate value-for-money for the resources utilized.
Full root or admin access allows you total control and the ability to install any advanced software desired, to completely customize your hosting environment.
Backed by a 99.9% uptime guarantee SLA, AELIOS Data Center’s ISO 27001:2013  certification for providing IaaS, PaaS and SaaS services through its multiple gigabit fiber optics internet connections, guarantees a safe and secure way for your business to grow.

AELIOS provides you the ultimate flexibility in instantly increasing or decreasing your VPS’ resources, so that you always operate on peak performance at the optimal cost possible.
  Because a vast  number of companies trust AELIOS as a reliable partner for their hosting needs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifications:

   Min configuration: Max: The AELIOS advantage:

CPU cores

1 4 True dedicated resources

RAM (GB)

1 8

Storage (GB)

20 512


IOPS

800 1200

Public IP

1 IPv4

10 IPv4   

 

Traffic/month

 2 TB (included) Unlimited


 

Port

100 Mbps

No cutoff under any circumstances! 

 

Operating System

CentOS 6.5

CentOS 7.1

cPanel on CentOS 7*

Oracle Linux 6.5

Windows Server 2008 R2 Standard

Windows Server 2012 R2 Standard

Windows Server 2012 Standard

 

*cPanel trial can be upgraded to registered version at extra cost.

 -  

 

Support Options

Via email and web (included)

Upgradeable to 24x7 phone support

This is what we’re REALLY good at!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Admin Features:
Root Access Yes
Start server Yes
Pause server
Yes
Reset server (hard reset) Yes
Reboot server (graceful restart)
Yes
 
 
 
 
 
 
 
 

Available add-ons:

  Purchasing: Provisioning:
CPU Cores

These extra resources can be purchased directly through your VPS subscription, to be found in the billing section of the Marketplace (after login).

Provisioning is automatic and occurs upon completion of your order. Please note: your VPS will be automatically restarted to adjust resources.

RAM (GB)
Storage (GB)
IOPS
Public IP

The Extra IP and VPS Antivirus add-ons can be purchased directly through the Marketplace.

Provisioning is handled manually by AELIOS, within 1 business day.
Antivirus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoring and Management
Networking
Service Levels
Performance
Operating systems
Security
 

Customers can also monitor basic operation indicators in real-time such as Status, Uptime, Heartbeat and performance indicators such as CPU Usage, Memory usage and HDD Storage via their WorkSpace.

Basic management tasks can also be performed such as Reboot, Shut down, Turn-off, Pause/Resume.

 
 Επιλογές Υποστήριξης
Τηλεφωνική Υποστήριξη:
Email Υποστήριξης:
Knowledge base URL:
Λεπτομέρειες Υποστήριξης
This is the image of the product with name Extra 1 TB traffic / month (prepaid/recurring)
Extra 1 TB traffic / month (prepaid/recurring)
10,00 € / month
Αποκτήστε ένα TB επιπλέον traffic/μήνα με χαμηλή χρέωση.
This is the image of the product with name VPS Antivirus
VPS Antivirus
10,00 € / month
Προστετέψτε τον Virtual Private Server σας από κακόβουλο λογισμικό και ιούς.
This is the image of the product with name VPS Extra 1 GB RAM
VPS Extra 1 GB RAM
2,77 € / month
Αποκτήστε 1GB εξτρα RAM για το VPS σας με χαμηλή χρέωση.
This is the image of the product with name VPS Extra 10 GB Storage
VPS Extra 10 GB Storage
0,90 € / month
Αποκτήστε 10 GB Extra Storage για τον VPS σας.
This is the image of the product with name VPS Extra 400 IOPS
VPS Extra 400 IOPS
12,83 € / month
Αποκτήστε 400 Extra IOPS για τον VPN σας.
This is the image of the product with name VPS Extra CPU Core
VPS Extra CPU Core
4,59 € / month
Αποκτήστε μια Extra CPU Core για τον VPS σας
This is the image of the product with name VPS Extra IP address
VPS Extra IP address
1,00 € / month
Αποκτήστε μιια Extra IP address για τον VPS σας.