Όλες οι κατηγορίες [ 35 ]
Product Image
Η AELIOS Cloud Cloud Database επιτρέπει στους χρήστες την εύκολη ανάπτυξη και το provisioning πολλαπλών βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας ευέλικτη κατανομή πόρων, σύμφωνη με τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις provisioned databases άμεσα, γρήγορα και απλά χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούν για τις on-premises databases. Λεπτομέρειες
από 4,93 / month
Προσαρμογή
Δοκιμή
Product Image
Get business email, calendar, and contacts delivered on your PC, phone, and browser. With a simplified approach to high availability and disaster recovery, achieve new levels of reliability and reduce complexity, while protecting sensitive and confidential information. Λεπτομέρειες
από 1,10 / month
Εκδόσεις
Product Image
Το ΑΕΛΙΟΣ Cloud Data Center προσφέρεται ως υπηρεσία για τη δημιουργία και τη διαχείριση ιδιωτικών ή και δημόσιων Clouds. Τα εικονικά data centers επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν εύκολα Virtual Machines, χρησιμοποιώντας την ευέλικτη κατανομή πόρων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες τους. Και όλα αυτά με κορυφαίο SLA 99,99% ! Λεπτομέρειες
από 63,90 / month
Προσαρμογή
Δοκιμή
Product Image
Οι AELIOS Cloud Servers προσφέρονται για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός ιδιωτικού ή / και δημόσιου Server. Ο Cloud Server επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εύκολα τον εταιρικό τους Server στο Cloud της Aelios, να τον παραμετροποιούν και να τον προσαρμόζουν, όπως ακριβώς θα έκαναν και με οποιονδήποτε συμβατικό Server, και να τον διαχειρίζονται πανεύκολα, μέσω της ευέλικτης κατανομής πόρων και σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες. Και όλα αυτά με κορυφαίο SLA 99,99% ! Λεπτομέρειες
από 63,90 / month
Προσαρμογή
Δοκιμή
Product Image
Ο Cloud Virtual Private Server της AELIOS προσφέρει στις επιχειρήσεις, στους developers και τους σχεδιαστές την απαιτούμενη αποδοτικότητα, σταθερότητα και προσαρμοσιμότητα για να διαχειρίζονται με επιτυχία τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες τους. Λεπτομέρειες
από 19,62 / month
Προσαρμογή
Δοκιμή
Product Image
Η μετάβαση στο Microsoft Office 365 μπορεί να είναι μια σύνθετη, χρονοβόρα και υψηλού κόστους διαδικασία ειδικά για υφιστάμενες επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας και απαιτήσεων. Για αυτό και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της ΑELIOS αναλαμβάνουν την επιτόπου διερεύνηση του υπάρχοντος περιβάλλοντος της επιχείρησής σας, την δημιουργία λεπτομερούς πλάνου μετάβασης στο Office 365, καθώς και την αναλυτική οικονομοτεχνική πρόταση για την υλοποίηση του έργου από την AELIOS. Λεπτομέρειες
150,00 / Package
Αγορά
Product Image
Η μεταφορά e-mails και αρχείων μπορεί να είναι μια δύσκολη και επισφαλής διαδικασία με τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων εάν δεν υπάρχει η ανάλογη γνώση και εμπειρία. Για αυτό και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της ΑELIOS αναλαμβάνουν για εσάς την μετάπτωση των mailboxes σας στο περιβάλλον Office 365 που μόλις αποκτήσατε. Λεπτομέρειες
50,00 / Χρήστης
Αγορά
Product Image
Η ρύθμιση και παραμετροποίηση των σταθμών εργασίας κατά τη μετάβαση στο Microsoft Office 365 μπορεί να είναι μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία εάν δεν υπάρχει η ανάλογη γνώση και εμπειρία. Για αυτό και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της ΑELIOS αναλαμβάνουν για εσάς τη ρύθμιση (setup) και την παραμετροποίηση των συστημάτων σας, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Office 365 που αποκτήσατε. Λεπτομέρειες
10,00 / Χρήστης
Αγορά
Product Image
Η μετάβαση στο Microsoft Office 365 μπορεί να είναι μια σύνθετη, χρονοβόρα και υψηλού κόστους διαδικασία εάν δεν υπάρχει η ανάλογη γνώση και εμπειρία. Για αυτό και οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της ΑELIOS αναλαμβάνουν για εσάς την αρχικοποίηση (setup) και την παραμετροποίηση της έκδοσης του Office 365 που θα επιλέξετε. Λεπτομέρειες
150,00 / Package
Αγορά
Product Image
Αποκτήστε ένα ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης από την AELIOS για το περιβάλλον Office 365, της επιχείρησή σας και εξασφαλίστε άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος, δυσλειτουργίας ή νέας ανάγκης παρουσιαστεί. Λεπτομέρειες
300,00 / Package
Αγορά